Проект с помощта на Европейски фонд по регионално развитие

 Проект с помощта на Европейски фонд по регионално развитие

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки. Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): „Мястото“ ООД Общата стойност на заявлението за подкрепа: 75 214,11 лв. Начало: 26.02.2021г.  / Край: 26.05.2021г. 

 
Назад